Η ΔΗΜΑΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

21/03/2012

Η παγκόσμια μέρα Δασοπονίας συμπίπτει με την πιο ανακόλουθη δασική πολιτική που έχει εφαρμοστεί στη χώρα μέχρι σήμερα. Τα χρόνια ανεπίλυτα προβλήματα της δασικής πολιτικής από τις δυνάμεις του δικομματισμού και της στείρας αντίδρασης, έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις μη προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων.

Στην χώρα μας χρόνια ζητήματα των Δασών αντιμετωπίστηκαν, αποσπασματικά και όχι με την δέουσα σημασία. Αποτέλεσαν, για πάρα πολλά χρόνια, πεδίο συναλλαγής , εξυπηρέτησης ημετέρων και καταλήστευσης του δημόσιου πλούτου και της δημόσιας περιουσίας.

Σήμερα παρακολουθούμε τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε ότι αφορά τα δάση που δήθεν γίνονται για την υποβοήθηση της ανάπτυξης της χώρας, οι οποίες είναι αποσπασματικού χαρακτήρα, και εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό άλλωστε εξυπηρετεί και η πολιτική που μέχρι σήμερα μπλοκάρει την αντικειμενική, διαφανή και αδιαμφισβήτητη διαδικασία καταγραφής των δασικών οικοσυστημάτων και προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος γενικότερα.

Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα:

• Στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και της χώρας που έχουν εγκαταλειφθεί στη τύχη τους.

• Στη δημιουργία συνθηκών ενίσχυσης του ορεινού και παραδασόβιου πληθυσμού με την απασχόληση του στη προστασία και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.

• Στην οργάνωση της πρόληψης και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων.

• Στην αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού που εμπλέκεται με τα δάση.

• Στην οργάνωση και στελέχωση της δασικής υπηρεσίας με ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο.

• Στην πλήρη καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων (δασικός χάρτης – δασολόγιο)

• Στην δημιουργία θεσμικού πλαισίου προστασίας και ανάπτυξης των δασικών οικοσυστημάτων, το οποίο θα αποδέχεται η κοινωνία, γιατί έχει αποδειχθεί ότι νομικό πλαίσιο χωρίς την αποδοχή της κοινωνίας, ευνοεί την αυθαιρεσία και τη διαφθορά.

Θέμα

Αριστερά και Οικολογία

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι