Είμαστε έτοιμοι ν’ αρχίσουμε διάλογο

Ευγενία Μπουρνόβα, Ελευθεροτυπία, 10/03/2009

α) Το αίτημα για μια πραγματική μεταρρύθμιση παραμένει επίκαιρο και επιτακτικό και γι’ αυτό είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε τον διάλογο για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των ΑΕΙ. Καταθέτουμε στο τραπέζι αυτού του διαλόγου την «Αντιπρόταση» του αείμνηστου συναδέλφου μας Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Η πραγματικά μεταρρυθμιστική ώθηση στο σύστημα της τριτοβάθμιας, αλλά και συνολικά της εκπαίδευσης, έχει μια πρώτη προϋπόθεση: τη δημιουργία υπουργείου Εκπαίδευσης-Ερευνας (χωρίς Θρησκεύματα, που πρέπει να πάνε στο υπουργείο Εσωτερικών ή Πολιτισμού), προκειμένου να ενωθούν οι υπάρχουσες, κατακερματισμένες σήμερα, δυνάμεις.

β) Επανερχόμαστε στο ΕΣΥΠ και προσπαθούμε να παίξουμε ενεργό ρόλο ουσιαστικοποιώντας τον ρόλο του. Αποκαθιστούμε τους διαύλους επικοινωνίας με το ΥΠΕΠΘ και θέτουμε ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεών μας όχι μόνο τα προβλήματα δυσλειτουργίας που προκλήθηκαν από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης αλλά και το μισθολογικό, έχοντας σαν στόχο όχι μόνο την αναπλήρωση των απωλειών των τελευταίων πέντε χρόνων, αλλά και την ουσιαστική ενίσχυση των αποδοχών μας.

Ο οργανωμένος διάλογος από μια μαζική Ομοσπονδία σαν αυτή που προέκυψε από τις πρόσφατες συνεδριακές διαδικασίες θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για την επίλυση των προβλημάτων των ΑΕΙ.

γ) Το υπάρχον νομικό καθεστώς είναι ικανοποιητικό. Εκκρεμεί η αποφασιστική έκφραση όλων των συντελεστών της πανεπιστημιακής κοινότητας για την υπεράσπισή του. Εκτός από την καταδίκη της βίας στο εσωτερικό των ΑΕΙ, ενθαρρύνουμε τους κατά τόπους συλλόγους να προτείνουν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά μέτρα από τα ίδια τα ΑΕΙ για την πρόληψη παρόμοιων φαινομένων.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι