Διακύρηξη της Φλωρεντίας

20/11/2006

Έληξαν οι εργασίες του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου στην Φλωρεντία υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας Τζ. Ναπολιτάνο για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συμμετοχή των κ.κ. Β. Ζ. Ντ’ Εσταίν, Γ. Σαμπάϊο, Κ. Σημίτη, Χ. Σμίτ, Κ. Α. Τσιάμπι και Γ. Φίσερ.

Οι σύνεδροι κατέληξαν σε μια διακήρυξη-έκκληση προς τους λαούς της Ευρώπης και τις ηγεσίες τους που έχει ως εξής:

Εν ονόματι των Ευρωπαίων που επιθυμούν μια Ευρώπη πιο ισχυρή με την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, πιο αποτελεσματική με την διαχείριση των κοινών πολιτικών, πιο αποφασιστική για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και να επιβεβαιώσουμε τον ρόλο της Ένωσης στον κόσμο, προτείνουμε την επιστροφή στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων της Ένωσης, ιδιαίτερα των θεσμών της.

Οι θεσμοί δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Εγγυώνται και εξασφαλίζουν τη λειτουργία της Ένωσης. Οι θεσμοί που προβλέφθηκαν για 15 κράτη μέλη δεν είναι πια πρόσφοροι για μια Ένωση 27 κρατών. Η μετεξέλιξή τους είναι απαραίτητη, έτσι ώστε μία διευρυμένη Ένωση να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών. Πολύ περισσότερο, η στασιμότητα σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον θα έδειχνε ότι χάνουμε έδαφος και ότι δεν είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε τις παρούσες και τις μελλοντικές προκλήσεις.

Χωρίς μεταρρυθμίσεις θα είναι αδύνατη η διεύρυνση στα ευρωπαϊκά κράτη που επιθυμούν να μας ακολουθήσουν, ενώ η αναγκαία εμβάθυνση θα παραμείνει ευσεβής πόθος. Η διακυβέρνηση της Ένωσης των 27 θα γίνει όλο και πιο δύσκολη, οι κοινές πολιτικές λιγότερο αποτελεσματικές και οι πολίτες περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στην ικανότητα της Ένωσης να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις στα προβλήματά τους.

Μετά το διάλειμμα περίσκεψης που ακολούθησε την αποτυχία του γαλλικού και του ολλανδικού δημοψηφίσματος κάνουμε έκκληση να συνεχίσουμε με αποφασιστικό τρόπο τον προβληματισμό και τη δράση στο θέμα των μεταρρυθμίσεων.

Σκοπός μας πρέπει να είναι να διατηρήσουμε όλες τις αναγκαίες βελτιώσεις που επέφερε ήδη η Συνταγματική Συνθήκη, όπως υιοθετήθηκε από το σύνολο των κυβερνήσεων των μελών της Ένωσης και να επιφέρουμε διευκρινίσεις ικανές να διασκεδάσουν τις ανησυχίες που εκδηλώθηκαν.

Κάνουμε έκκληση:

- να διατηρηθούν το Πρώτο και Δεύτερο Μέρος της Συνταγματικής Συνθήκης, τα οποία δεν αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης κριτικής και είναι απαραίτητα για την αποδοτική λειτουργία της Ένωσης.

- να διευκρινιστούν τα σημεία του Τρίτου Μέρους, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διαφορετικών προσεγγίσεων, ώστε να συμπληρωθεί, όπου είναι αναγκαίο, με πρόσθετες δηλώσεις ή πρωτόκολλα.

Τέλος κάνουμε έκκληση για μια πολιτική υπέρβαση εκ μέρους όλων των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μέχρι την εκλογή του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την άνοιξη του 2009.

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι