Τι θα γίνει με τα καμένα;

Ηλίας Αποστολίδης, Αυγή, 05/07/2007

Στις 9 Μαΐου 2007 δημοσιεύθηκε στον ιστοχώρο της "Κτηματολόγιο Α.Ε." η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών "Οριοθέτησης Δασών και Δασικών Εκτάσεων". Με την ενέργειά της αυτή η Κτηματολόγιο συνεχίζει μια παράδοξη πορεία καταπάτησης κάθε έννοιας δεοντολογίας, κάθε έννοιας σεβασμού της κοινωνίας, της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και κάθε έννοιας σεβασμού των χρημάτων που καταθέτει σε φόρους ο Έλληνας φορολογούμενος. Η εταιρεία αυτή, επιδεικνύοντας περίσσευμα αμοραλισμού, προσπαθεί να ολοκληρώσει ένα έργο που είναι απαράδεκτο, άχρηστο και προορισμένο να ενταφιάσει τη σύνταξη των δασικών χαρτών της χώρας.

Η "Κτηματολόγιο Α.Ε.", ως εταιρεία του δημοσίου, που έχει αναλάβει να συντάξει το Εθνικό Κτηματολόγιο της χώρας και τους δασικούς χάρτες, με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία, είναι επιφορτισμένη να παραδώσει τους χάρτες που θα παραχθούν στις Διευθύνσεις Δασικών Χαρτών, που είναι οι τελικοί αποδέκτες του έργου και για λογαριασμό των οποίων γίνεται το έργο.

Ωστόσο, σε έγγραφο του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑΑΤ) Ευάγγελου Μπασιάκου, που εστάλη στις 6.6.2005 προς την εταιρεία, αναφέρονται τα εξής:

Ο σχεδιασμός του έργου έγινε χωρίς καμία ενημέρωση και συμμετοχή της Δ/νσης Δασικών Χαρτών η οποία είναι αρμόδια για τις κάθε είδους δασικές χαρτογραφήσεις και ο τελικός αποδέκτης του συγκεκριμένου έργου και η καθ ύλη αρμόδια υπηρεσία.

Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη θα γίνει μια αδρομερής οριογράφηση των δασών και δασικών εκτάσεων όλης της χώρας με μονοσκοπική φωτοερμηνεία επί ορθοφωτοχαρτών του 1945 και πρόσφατων, χωρίς επαλήθευση επί του εδάφους, με εκτιμώμενη αβεβαιότητα, εκ πείρας και όχι διαπιστωμένη με μετρήσεις, 30% για το έτος 1945 και 10%-15% για τους πρόσφατους ορθοφωτοχάρτες.

Η αδρομερής αυτή καταγραφή (μη αποδεκτή επιστημονικά), όχι μόνο δεν είναι "Δασικοί Χάρτες για το σύνολο της χώρας" αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει καν αξιόπιστη βάση για σύνταξη δασικών χαρτών ή για την προβολή των δικαιωμάτων του Δημοσίου κατά τις διαδικασίες Κτηματογράφησης.

Η οριογράφηση αυτή δεν περιλαμβάνει τις διοικητικές πράξεις οι οποίες υποδηλώνουν δασικό χαρακτήρα των εκτάσεων, όπως κηρύξεις αναδασωτέων, πράξεις χαρακτηρισμού κ.λπ.

Από το έγγραφο αυτό προκύπτει ότι:

* Η Δασική Υπηρεσία, που θα είναι ο τελικός αποδέκτης του έργου, με τον ποιο κατηγορηματικό τρόπο δηλώνει ότι είναι ένα έργο άχρηστο γι αυτήν, αλλά και για τη χώρα.

* Η Διεύθυνση Δασικών Χαρτών δεν ρωτήθηκε από την Κτηματολόγιο Α.Ε. όταν η τελευταία πρότεινε το έργο για χρηματοδότηση.

* Η καταγραφή αυτή δεν περιλαμβάνει τις καμένες εκτάσεις και τις κηρυγμένες αναδασωτέες.

Για το ίδιο έργο η Διεύθυνση Δασικών Χαρτών σε πρόσφατο έγγραφό της (Μάρτιος 2007) αναφέρει ότι το έργο είναι άχρηστο, χωρίς κανένα αξιοποιήσιμο αποτέλεσμα, ενώ το θεωρεί σπάταλο και κάνει αναφορά σε εισαγγελέα. Ακόμη αναφέρει ότι όχι μόνο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δήλωση της ιδιοκτησίας του Δημοσίου, αλλά αντίθετα, εφόσον γίνει, θα προκαλέσει πολλά προβλήματα.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με ανακοίνωσή του τον Μάρτιο αναφέρει ότι "δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, με τη μεθοδολογία και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπεται να υλοποιηθεί, να υποκαταστήσει τους δασικούς χάρτες, ούτε να καλύψει μέρος των εργασιών κατάρτισης δασικών χαρτών, ούτε μπορεί να αποτελέσει το υλικό στο οποίο θα στηριχτούν οι δασικές υπηρεσίες για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στα δάση, δασικές και λοιπές εκτάσεις που διαχειρίζονται και διοικούνται ως δημόσιες στα πλαίσια των κτηματογραφήσεων του Εθνικού Κτηματολογίου" Την Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 το ΓΕΩΤΕΕ έλαβε απόφαση να καταγγείλει την ενέργεια της Κτηματολόγιο, για την αδιαλλαξία που επιδεικνύει, και να λάβει αποφάσεις για την αποτροπή του έργου.

Η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων, όργανο των επαγγελματιών δασολόγων στις 17 Μαΐου 2007 εξέδωσε δελτίο τύπου όπου αναφέρει: "Το έργο αυτό σχεδιάσθηκε εν κρυπτώ και εν αγνοία, τόσο της καθ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και όλων των εμπλεκόμενων με το αντικείμενο φορέων (ΓΕΩΤΕΕ, Σύλλογοι Δασολόγων). Η Κτηματολόγιο Α.Ε. προσπαθούσε να παραπλανήσει και να αποπροσανατολίσει τους πάντες για την χρησιμότητα και χρηστικότητά του. Καθοδηγούμενα δημοσιεύματα και δηλώσεις αρμοδίων στελεχών προσπαθούσαν συνεχώς να δημιουργήσουν την εικόνα ότι πρόκειται για κάτι σαν τους δασικούς χάρτες... Το προϊόν αυτό, όχι μόνον δεν είναι επιστημονικά αποδεκτό, όχι μόνον δεν έχει καμία σχέση με τους δασικούς χάρτες (όπως επιχειρείται να εμφανισθεί), αλλά αντίθετα, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στους πολίτες... Το έργο αυτό είναι στην πραγματικότητα και επικίνδυνο... όλα τα άλλα που λέγονται και γράφονται για το έργο της οριοθέτησης είναι παραπλάνηση και δημαγωγία".

Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 22.5.2007 για το ίδιο θέμα αναφέρει: "Θα γίνει με προδιαγραφές διαφορετικές από αυτές της σύνταξης των δασικών χαρτών, με αποτέλεσμα το προϊόν που θα παραχθεί να είναι μια χονδροειδής οριοθέτηση των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας, με μονοσκοπική φωτοερμηνεία, χωρίς επαληθεύσεις στο έδαφος και επιτρεπτό σφάλμα (από τις ίδιες τις τεχνικές προδιαγραφές του) της τάξης του 15% - 30%. Δηλαδή δεν εξασφαλίζεται ούτε στο ελάχιστο η αξιοπιστία του θεματικού περιεχομένου... δεν έχει καμία σχέση με τους δασικούς χάρτες (όπως επιχειρείται να εμφανισθεί), αλλά αντίθετα, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα... Οφείλουμε επίσης να επισημαίνουμε και τον κίνδυνο... να χρησιμοποιηθεί ως πρόσκομμα σε βάρος της επιτακτικής και άμεσης ανάγκης να προωθηθεί η ένταξη των δασικών χαρτών στον προγραμματισμό και τη χρηματοδότησή τους από το 4ο ΚΠΣ".

Για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος της επιχειρούμενης πράξης θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής:

Η καταγραφή των δασών και των δασικών εκτάσεων θα γίνει, από τους αναδόχους, μόνο από το γραφείο, μόνο στο computer και χωρίς στερεοσκοπική παρατήρηση (η οποία στις αεροφωτογραφίες δίνει τη διάσταση του ύψους).

Η μέθοδος καταγραφής δίνει ανεκτά σφάλματα της τάξης των 50 μέτρων στην τοποθέτηση των γραμμών, απόκλιση έως 30% στα εμβαδά των εκτάσεων που θα χαρτογραφηθούν από αεροφωτογραφίες του 1945 και 15% στην χαρτογράφηση από πρόσφατες αεροφωτογραφίες (ορθοφωτοχάρτες). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα θεωρηθεί καλώς καμωμένος ένας χάρτης που θα έχει απόκλιση από το πραγματικό εμβαδόν έως 30% και η γραμμή οριοθέτησης ιδιοκτησιών απόκλιση έως 50 μέτρα.

Δεν προβλέπει την καταγραφή των εκτάσεων που κάηκαν και κηρύχθηκαν αναδασωτέες με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός της δασικής και συνταγματικής προστασίας.

Χάρτη (ορθοφωτοχάρτη) με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από αυτόν που πρόκειται να παραγάγει η Κτηματολόγιο Α.Ε. έχει ήδη κατασκευάσει η Δασική Υπηρεσία ήδη από πολλά χρόνια, με αεροφωτογραφίες του 1960. Άρα η χαρτογράφηση με παλαιές αεροφωτογραφίες, τουλάχιστον του 1960, ήδη υπάρχει και είναι επιστημονικά άρτια. Η επιχειρούμενη εργασία δεν μπορεί να αποτελέσει παρά κακέκτυπο της ήδη υπάρχουσας.

Η προκηρυχθείσα μελέτη είναι εντελώς άχρηστη πρακτικά, γιατί δεν παράγει κανένα αξιοποιήσιμο αποτέλεσμα, δεν στηρίζεται σε κανένα νόμο ή διάταξη νόμου και δεν έχει καμιά αποδεικτική αξία.

Είναι μια ασέβεια προς το Ελληνικό Δημόσιο και τις υπηρεσίες του, αλλά και μια προκλητική σπατάλη δημοσίου χρήματος.

Η αποκαλούμενη "οριοθέτηση δασών" όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση με του δασικούς χάρτες, αλλά θα αποτελέσει και το μεγαλύτερο εμπόδιο για να μην γίνουν ποτέ.

Είναι περιφρόνηση του υπουργού Γεωργίας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αλλά και των συνδικαλιστικών οργάνων των δασολόγων.

Το επιχειρούμενο έργο δεν είναι δασικοί χάρτες, όπως έσπευσαν να το χαρακτηρίσουν πληρωμένοι κονδυλοφόροι και διάφορα αρπακτικά.

Δεν είναι "προκαταρκτική οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων που μπορεί να αξιοποιηθεί ουσιαστικά κατά την κατάρτιση των δασικών χαρτών", όπως ισχυρίζεται η Κτηματολόγιο Α.Ε., γιατί τη διαψεύδουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ο υπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης, η Δασική Υπηρεσία, το ΓΕΩΤΕΕ και οι δασολόγοι.

Σε ερώτηση του ΚΚΕ στην Βουλή, για το ίδιο θέμα, στις 15.06.07 ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ παραδέχτηκε ότι είναι έργο άχρηστο, προσπάθησε μέσω Ε.Ε. να το αλλάξει, αλλά δεν μπόρεσε και το κάνει μόνο για να μην χάσει μια μεγαλύτερη χρηματοδότηση.

Αυτό που ξεκίνησε με προκλητικό τρόπο η Κτηματολόγιο Α.Ε. είναι ένα έργο άχρηστο, σκανδαλώδες, σπάταλο για το σύνολο του προϋπολογισμού του, μη αξιοποιήσιμο για οποιαδήποτε λόγο.

Κάποιος πρέπει να επέμβει για να το σταματήσει.

* Ο Ηλίας Αποστολίδης είναι μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕ

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι