Η «πρωτιά» της Κίνας, η ανυπέρβλητη μετριοπάθεια των ΗΠΑ και η σπατάλη της Αφρικής.

Στάθης Λουκάς, Αυγή, 27/06/2007

Σχετικά με το σχόλιο στην τελευταία σελίδα της «Αυγής» 20-06:

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η διαδικασία αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών αποτελεί μια ηλιοτροπική ένδειξη για το αν υπάρχει ή όχι η δυνατότητα για μια διαφορετική διακυβέρνηση της παγκοσμιοποίησης.

Αυτό, βέβαια, για το συγκεκριμένο λόγο: ότι για να αλλάξουμε την τάση αλλαγής του γήινου κλίματος – που είναι σε εξέλιξη σύμφωνα με τη διακυβερνητική επιστημονική επιτροπή του ΟΗΕ – χρειάζεται η ανάληψη ευθυνών από όλους, μια αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου και διαφορετικές σχέσεις μεταξύ Ε.Ε , ΗΠΑ από τη μια μεριά και του αναπτυσσομένου κόσμου από την άλλη (νοσταλγία Μπράντ, Πάλμε και Μπερλινγκουέρ).

Και κύρια η συμμετοχή και η ανάληψη ευθυνών από τις ΗΠΑ (του τοξικού Μπους) και την Κίνα που είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς διοξειδίου του άνθρακα δηλ. του αερίου που είναι ο βασικός υπεύθυνος του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

Η προάσπιση του γήινου κλίματος «επιβάλλει την αναγκαιότητα μιας ισότητας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων» και πολύ περισσότερο σε ότι σχετίζεται με τις εκπομπές. Αυτή όμως η ισότητα είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή από τη στιγμή «που ο συσχετισμός δύναμης», στη συγκεκριμένη πραγματικότητα, αντικαθρεφτίζεται από την σχέση που δείχνουν οι αριθμοί που ακολουθούν :20-10-4-1.

Δηλ. κάθε μετριοπαθής πολίτης των ΗΠΑ μπορεί να «παράγει» 20 τον. διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, κάθε συνετός ευρωπαίος 10 τον. , ο «πρωτεύων» κινέζος 4τον. και ο σπάταλος αφρικανός 1τον.

Όπως, όμως, υπογραμμίζει και η Έβδομη Αρχή του Ρίο: η υπευθυνότητα είναι κοινή και διαφοροποιημένη δηλ. οι χώρες έχουν κοινές, αλλά και διαφορετικές ευθύνες ανάλογα με το επίπεδο της ανάπτυξης, την ικανότητα διατάραξης του κλίματος και την ικανότητα παρέμβασης.

Βέβαια η διαταραχή που προκαλεί η θυελλώδης ανάπτυξης της Κίνας. Η οποιαδήποτε όμως παρατήρηση παραμένει ακέφαλη, αν παραμένει ο παραπάνω συσχετισμός, αν μεταδίδεται παγκοσμίως το μοντέλο του πολίτη των ΗΠΑ και αν ο Μπους βάζει συστηματικά τροχοπέδη στην παγκοσμιοποίηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο και στην παραπέρα ενισχυτική του εξέλιξη ώστε να ανταποκριθεί στις επισημάνσεις της διακυβερνητικής επιστημονικής επιτροπής του ΟΗΕ.

Θέμα επικαιρότητας:
Ενέργεια

Σύνολο: 15 Κείμενα

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι