Ειδικό Ταμείο

Δημήτρης Χατζησωκράτης, Τα Νέα, 22/01/2009

Όταν άρχισε να εξαπλώνεται και στην Ευρώπη η κρίση που βιώνουμε σήμερα, ως ένα από τα εκ των ων ουκ άνευ μέτρων που είχαν προταθεί από τον Οκτώβριο ήταν η ίδρυση ενός Ειδικού Ταμείου με την ευθύνη και εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων που θα επέτρεπε στα κράτη –μέλη, και ιδιαίτερα σε αυτά που διαθέτουν πολύ χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα, να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό με χαμηλότερο επιτόκιο.

Πρωτοστατούσαν σε αυτό προσωπικότητες, πολιτικές δυνάμεις της αριστεράς και κυρίως τα ευρωπαϊκά συνδικάτα.

Γαλλία και Γερμανία βεβαίως έχουν απορρίψει την πρόταση αυτή γιατί δανείζονται με πολύ χαμηλό spread. Αυτό όμως δεν απαλλάσσει τη δική μας κυβέρνηση να αναζητήσει συμμαχίες με τα περισσότερα άλλα κράτη που έχουν αντίστοιχο πρόβλημα - είναι πάνω από τα μισά της Ε.Ε. – με στόχο να πιέσουν και να υποχρεώσουν πολιτικά για μια τέτοια απόφαση.

 Στην Ε.Ε. δεν είμαστε μόνο για να ακολουθούμε αλλά και για να επιδιώκουμε συμμαχίες και να συνδιαμορφώνουμε πολιτικές σε όφελος της οικονομίας και των πολιτών.

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι