ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 08/02/09

09/02/2009

Την Κυριακή 08/02/09 συνεδρίασε το Συντονιστικό της ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ του στην Αθήνα. Αποκλειστικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η στάση της Ανανεωτικής Πτέρυγας στο Διαρκές Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί, και για τα δύο θέματα της ημερήσιας διάταξής του, δηλαδή το πρόγραμμα και τις ευρωεκλογές.

Το Συντονιστικό της Ανανεωτικής Πτέρυγας αποφάσισε να καταθέσουμε διακριτό «κειμένου συμβολής» και να ψηφίσουμε "λευκό" στις 13-15/02/09,στο κείμενο του Προγράμματος, από την αρχή, χωρίς να μπούμε σε διαδικασία τροπολογιών.

Η "λευκή" ψήφος συνεχίζει να επιβεβαιώνει στην πράξη από την πλευρά της Ανανεωτικής Πτέρυγας την επιλογή για ήπια, σοβαρή και μετρημένη στάση στις εσωκομματικές διαδικασίες και δεν αποτελεί πράξη ρήξης όπως ενδεχομένως θα μπορούσε να ερμηνευθεί η στάση μας εάν επιλέγαμε "το κατά" ή κείμενο κατ’ αντιπαράθεση στο συνολικό κείμενο του προγράμματος.

Θέμα επικαιρότητας:
Διαρκές Συνέδριο ΣΥΝ 13-5/02/09

Σύνολο: 25 Κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι