ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ

24/06/2010

Την Πέμπτη 24/6 πραγματοποιήθηκε συζήτηση στη Θεσσαλονίκη για το νέο εγχείρημα. Ορισμένες σημαντικές κατά τη γνώμη μου επισημάνσεις που έγιναν ήταν οι εξής:

1.Για τον αυτοπροσδιορισμό μας και τον τίτλο του νέου φορέα

Αρκετοί ομιλητές επισήμαναν ότι η λέξη ανανεωτική εκφράζει περισσότερο μια παράδοση με ισχυρό συγκινησιακό φορτίο για τους παλιότερους αλλά που δεν λέει πολλά πράγματα για το σήμερα και τις νεότερες γενιές. Με αυτή την έννοια υποστηρίχθηκε ότι πρέπει σταδιακά να υπερβούμε αυτό το χαρακτηρισμό και υπ΄ αυτό το πρίσμα η λέξη αυτή δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στον τίτλο του νέου κόμματος. Σε κάθε περίπτωση ο τίτλος του κόμματος καλό είναι να αποφασιστεί στο ιδρυτικό συνέδριο, αφού έχει προηγηθεί μια ηλεκτρονική ψηφοφορία με ανοικτή συμμετοχή.

2. Για την οργανωτική μορφή

Σημαντικό μέρος των ομιλητών τόνισε ότι το νέο κόμμα πρέπει να μην έχει σχέση με τα παλιά ότι αφορά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του. Καταρχάς πρέπει να είναι ανοικτό εκ της ιδρύσεως του και με αυτή την έννοια είναι αναγκαίο να συνδιαμορφωθεί μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους και να αποφευχθούν βιαστικές κινήσεις που σχηματοποιούν χωρίς να απαντούν στις αγωνίες. Ιδιαίτερα σημαντικές παράμετροι που πρέπει να εξετασθούν θεωρήθηκαν

• Η λήψη των αποφάσεων με αμεσοδημοκρατικό τρόπο και την ουσιαστική συμμετοχή των μελών και φίλων

• Η εκλογή της ηγεσίας με τρόπο που να μην επιτρέπει τη διαμόρφωση προσωποπαγούς κατάστασης

• Η δικτυακή οργάνωση ώστε να υπάρχει υποβοήθηση της συμμετοχής, καθιέρωση της άμεσης πληροφόρησης, σαφής δυνατότητα συμβολής των συμμετεχόντων στη φυσιογνωμία και τις θέσεις που λαμβάνει ο φορέας κατά χώρο αλλά και κεντρικά.

• Η καθιέρωση της συμμετοχής των φίλων στη λήψη των αποφάσεων σε ζητήματα που θα ορίζονται συχνά, δηλαδή ένα ανοικτό διαρκές βήμα διαλόγου.

Μάλιστα συμφωνήθηκε να λειτουργήσει μια Επιτροπή που θα επεξεργασθεί προτάσεις για τον τρόπο οργάνωσης του νέου φορέα.

3. Για τις προγραμματικές επεξεργασίες.

Ορισμένοι επισημάνανε ότι οι επεξεργασίες μας είναι ανεπαρκείς. Φαίνεται ότι την τελευταία δεκαετία όσο υποχωρούσαν οι ιδέες του ρεύματος μας εντός του ΣΥΝ τόσο απομακρυνόταν άνθρωποι με δυνατότητες συμβολής. Προσωπικά θα πρόσθετα ότι υπήρχε και μια επανάπαυση του ανανεωτικού ρεύματος που οδήγησε σε μια στασιμότητα των θεωρητικών επεξεργασιών αλλά και σε μια αδύναμη εξειδίκευση αυτών των ιδεών επί των αντιφάσεων της κοινωνικής πραγματικότητας ώστε να προσδίδεται νεύρο και δυναμισμός.

Με αυτή την έννοια είναι αναγκαία μια επανεκκίνηση αυτών των διαδικασιών με τη δημιουργία θεματικών δικτύων σε κρίσιμους τομείς όπως (κρίση, ευρωπαϊκή συγκρότηση και διεθνοποίηση, κράτος και δημοκρατία στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία κ.λ.π)

4. Για τον αυτόνομο πολιτικό λόγο

Επισημάνθηκε από ορισμένους συμμετέχοντες ότι ο αυτόνομος ρόλος της δικής μας Αριστεράς δεν πρέπει να αφορά μόνο τις αρχές μας ή και το γενικό προγραμματικό πλαίσιο, αλλά και τις πολιτικές μας προτάσεις για τα άμεσα ζητήματα, που πρέπει να είναι αιχμηρές και οικείες στον πολίτη. Ο διακριτός αυτός ρόλος πρέπει να αφορά πρωτίστως:

• Την αντιμετώπιση της κρίσης με μια νέα πρόταση για τη χώρα

• Την προώθηση ουσιαστικών διαδικασιών δημοκρατικού εκσυγχρονισμού, δηλαδή μιας νέας γενιάς μεταρρυθμίσεων που θα αντιμετωπίσουν τις στρεβλώσεις και τις αδικίες , συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν προνόμια εργαζόμενων στρωμάτων

• Την επαναφορά του αιτήματος των καθολικών δικαιωμάτων και την αναγέννηση της έννοιας του δημόσιο χώρου

5. Για τις πολιτικές πρωτοβουλίες και το στίγμα μας το επόμενο διάστημα

Επισημάνθηκε ότι το επόμενο διάστημα τα ζητήματα που θα πρέπει να αποτελέσουν τον κεντρικό καμβά των πρωτοβουλιών μας είναι

• Το θέμα της κρίσης (πολιτικές προτάσεις και συμμετοχή στα μέτωπα πάλης)

• Το θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου στον μεν πρώτο βαθμό μας δίνεται η δυνατότητα να παρέμβουμε για τη δημιουργία συσπειρώσεων ενεργών προοδευτικών πολιτών, στο δε δεύτερο βαθμό μπορούμε να έχουμε μια άμεση πολιτική παρουσία

Πιθανόν να παραλείπω και άλλα σημαντικά πράγματα που επισημάνθηκαν, νομίζω όμως ότι η περιγραφή απεικονίζει γενικώς το περιεχόμενο της συζήτησης που διεξήχθη.

Για τη σύνοψη

Παπαθανασίου Σάκης

Θέμα επικαιρότητας:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σύνολο: 22 Κείμενα

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι