Ας αναδείξουμε τον πολιτικό λόγο για να είμαστε εντός θέματος

Κώστας Πουλάκης, Αυγή, 22/06/2005

Οι εκλογές που θα γίνουν σε 16 μήνες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία για τον θεσμό, θα επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις και ελπίζω να βοηθήσουν σημαντικά στην πολιτική και οργανωτική ανάπτυξη του κόμματος μας. Για να έχουμε όμως όσο το δυνατόν τα καλύτερα πολιτικά αποτελέσματα (και δεν αναφέρομαι μόνο σε στεγνά αριθμητικά στοιχεία), θα πρέπει να σκεφτούμε κυρίως τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την εμπνευσμένη ενεργοποίηση των πολιτών, με συνέπεια την πολύμορφη συμμετοχή όλων των μελών και φίλων του Συνασπισμού.

Θα πρέπει όμως να αποφύγουμε το λάθος και να επικεντρώσουμε την συζήτηση μας στενά στην εκλογική τακτική, που μεταφράζεται στο " με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε". Η αποφυγή θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε διαχωρισμούς μεταξύ μας από συνήθεια και με άσκοπες πολώσεις ενώ θα μας προσανατολίσει να συζητήσουμε για τον προγραμματικό λόγο που πρέπει να καταθέσουμε στην ελληνική κοινωνία για την ισχυροποίηση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όλοι συμφωνούμε ότι ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πιο κοντά στον πολίτη, άρα και στα καθημερινά του προβλήματα, οι επιτυχίες και αποτυχίες του περισσότερο ορατές, το ενδιαφέρον των πολιτών μεγαλύτερο, γι’ αυτό και η συμμετοχή του γίνεται πιο θελκτική. Όταν λοιπόν μιλάμε για τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να μην έχουμε στο μυαλό μας μόνο τις 2 Κυριακές του Οκτωβρίου αλλά σε όλες τις μέρες της τετραετίας. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί ως στοιχείο της πολιτικής μας η καθημερινή συλλογική παρέμβαση με ιδέες, προτάσεις, παρεμβάσεις που θα ενώνουν τους πολίτες σε έναν δημοκρατικό προγραμματισμό στην βάση καθημερινών προβλημάτων. Αυτές είναι ουσιαστικά οι Δημοτικές και Νομαρχιακές Κινήσεις Πολιτών που έχουμε ανάγκη να διατηρήσουμε ή να δημιουργήσουμε και όχι όσες φτιάχνονται με κομματικές σκοπιμότητες και γνωστή ημερομηνία λήξης.

Έχω την γνώμη ότι αυτές οι αυτοδιοικητικές κινήσεις πολιτών θα πρέπει να είναι μπολιασμένες με προγραμματικές κατευθύνσεις που θα παραπέμπουν σε μια Αυτοδιοίκηση δημοκρατικά ενισχυμένη, οικονομικά αυτοδύναμη και ουσιαστικά αποκεντρωμένη. Άξονες αυτού του πολιτικού προγραμματικού λόγου θα πρέπει να είναι:

* Η καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη όλων των θεσμικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης.

* Η ουσιαστική ισχυροποίηση του Α’ Βαθμού με νέες συνενώσεις Δήμων με ισχυρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα που θα ξεπερνούν τις εσκεμμένες αρνητικές πλευρές του "Καποδίστρια". Αρνητικά που άμεσα είχαμε αναδείξει παρά την ορθή στήριξη μας στην επιλογή των συνενώσεων.

* Η αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που προσδιορίζεται ως Β’ Βαθμός που ανοίγει τον δρόμο χάραξης περιφερειακής πολιτικής ανάπτυξης και τον δημοκρατικό προγραμματισμό των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αφού οι πολίτες δια μέσου των αιρετών τους θα είναι επίσημοι συνομιλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

* Την αποσυγκέντρωση της κεντρικής διοίκησης σε Περιφερειακό και Νομαρχιακό επίπεδο.

* Το αναγκαίο Θεσμικό πλαίσιο που θα περιγράφει το σύνολο των αρμοδιοτήτων στη βάση της αρχής της επικουρικότητας και του τεκμηρίου αρμοδιότητας ανάμεσα στους βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το κράτος με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

* Τον νέο κώδικα Αυτοδιοίκησης που θα ευνοεί την πολύπλευρη συμμετοχή των πολιτών, την πολιτική αναβάθμιση των συμβουλίων με την ανακατανομή αρμοδιοτήτων για το γκρέμισμα του δημαρχοκεντρικού μοντέλου.

* Τη μεταβίβαση μέρους της φορολογικής διαδικασίας στην Τοπικής Αυτοδιοίκηση με την ταυτόχρονη δημοκρατική φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών.

* Το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές των μεταναστών στους Δήμους όπου ζουν και εργάζονται.

* Να μην γίνονται οι εκλογές στον Α’ και Β’ Βαθμό την ίδια μέρα που ενισχύει τις υπόγειες ιδιοτελείς απολιτικές και αφύσικες συμφωνίες προσώπων που τραυματίζουν τον θεσμό.

Με σαφείς προτάσεις και αυτόν τον ενιαίο αριστερό ριζοσπαστικό πολιτικό προγραμματικό λόγο πιστεύω ότι ενισχύεται ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και της αριστεράς που θέλει να παρεμβαίνει και όχι να αποσύρεται. Της αριστεράς που καθημερινά αγωνιζόμαστε να δημιουργήσουμε. Έτσι θα δώσουμε το πολιτικό μας στίγμα και θα καλέσουμε όλους τους πολίτες που συμφωνούν, σε κοινή πορεία προς τις εκλογές. Κυρίως σε κοινή πορεία μετά τις εκλογές.

Βέβαια θα βοηθούσε σημαντικά αν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έφερνε στην Βουλή επεξεργασμένες για συζήτηση όλες αυτές τις αναγκαίες αλλαγές, συνδέοντας με τον καλύτερο τρόπο την κινηματική μας λογική με την θεσμική θωράκιση και αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι σαφές και αυτονόητο ότι η κάθε αυτοδιοικητική κίνηση θα πρέπει να αναδείξει και τον δικό της προγραμματικό λόγο που θα βασίζεται στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, στην ανάπτυξη που θα εξασφαλίζει νέες θέσεις εργασίας με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, στην προώθηση κοινωνικής πολιτικής προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, στην προώθηση συμμετοχικών διαδικασιών με όλες τις συλλογικότητες και κυρίως στην ενεργοποίηση της νεολαίας για την ανάδειξη των δικών της προβλημάτων. Από τα τοπικά αυτοδιοικητικά προγράμματα μπορούμε να κάνουμε σημαία μας την δημοκρατική νομιμοποίηση της ετήσιας προγραμματικής Συνέλευσης όλων των φορέων της περιοχής ώστε το σύνολο της τοπικής κοινωνίας να σχεδιάζει το μέλλον της.

Στόχος μας οι πολίτες να πειστούν ότι με την συμμετοχή τους σε τέτοιας μορφής αυτοδιοικητικές κινήσεις μπορούν να συνδυάσουν τον ρεαλισμό των ώριμων λύσεων με την ουτοπία.

Υποστηρίζω ότι αν πολιτικοποιήσουμε και δεν κομματικοποιήσουμε τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενισχύοντας και εξειδικεύοντας τον προγραμματικό μας λόγο στη Συνδιάσκεψη της Αυτοδιοίκησης του Συνασπισμού θα ξεπεράσουμε μια αδιέξοδη συζήτηση για την εκλογική μας τακτική με στείρο τρόπο.

Με τις γενικές πολιτικές προγραμματικές κατευθύνσεις που θα έχουμε αποφασίσει θα συναντηθούμε με όσους πολίτες και με όποιες άλλες αυτοδιοικητικές κινήσεις θα συμφωνούν στον ριζοσπαστικά αναβαθμισμένο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς εκ των προτέρων αποκλεισμούς και χωρίς ιδιαίτερες προτιμήσεις.

Μια τέτοια πολιτική επιλογή, εκτός του ότι σέβεται την ιδιαιτερότητα των αυτοδιοικητικών εκλογών, συγχρόνως υπερβαίνει την πολιτική όποιων κομμάτων επενδύουν ακόμα στην κομματικοποίηση τους. Θα είναι μια πολιτική που σέβεται τον θεσμό και τους πολίτες στους οποίους απευθύνεται αφού δίνει πρωταρχικό βάρος στο πρόγραμμα.

Θα είναι μια πολιτική βαθύτατα δημοκρατική αφού αποκλείει κεντρικές συμφωνίες και αποκλεισμούς μεταφέροντας το κέντρο βάρους των αποφάσεων στο κοντινότερο επίπεδο δράσης των ίδιων των κινήσεων. Θα είναι μια πολιτική που δεν θα ξεχωρίζει τους πολίτες σε κατοίκους μικρών ή μεγάλων πόλεων. Θα είναι μια πολιτική που θα προσανατολίσει πρώτα εμάς και κατόπιν όλο και περισσότερους να μιλάμε με συγκεκριμένο πολιτικό ριζοσπαστικό λόγο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα προβλήματα των πολιτών. Θα είναι μια πολιτική που θα μας κάνει ορατούς για όσα προτείνουμε και αγωνιζόμαστε να πραγματοποιήσουμε.

Θεωρώ ότι ένας τέτοιος προβληματισμός ενισχυμένος από τις πλούσιες εμπειρίες των στελεχών μας που για πολλά χρόνια δρουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα αναζωογονήσει τη Συνδιάσκεψη του Συνασπισμού θα γεννήσει νέες ιδέες και θα μας αποτρέψει, να συγκρουστούμε για "συνεργασίες" ή "αυτονομίες" που ως φαντασιώσεις του παρελθόντος εξακολουθούμε να τις κουβαλάμε.

Αισιοδοξώ ότι έχουμε την ωριμότητα να μην βρεθούμε εκτός θέματος..

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι