Αρχική | Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

ΟΙ πολίτες μας καλούν για ενεργότερο ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις

Δημήτρης, Χατζησωκράτης,

Έθνος,


Πέντε ημέρες πριν από την έναρξη του 5ου ΣΥΝεδρίου και όλα όσα ήταν δυνατόν να τεθούν υπ΄όψη, πρώτα απ΄όλα, των συνέδρων, αλλά και των πολιτών που μας παρακολουθούν έχουν τεθεί.

Ανοικτά προς απόφαση, η Πολιτική Απόφαση, ο νεος Πρόεδρος, η σύνθεση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

Το ζήτημα της εναλλακτικής λύσης απέναντι στην κυβέρνηση της Ν.Δ. που πρέπει να φύγει, αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη στήριξη των ενωτικών δυνάμεων της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς ως ένα πυρήνα μιας νέας πλειοψηφίας κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, που θα δώσει την εναλλακτική λύση στον τόπο μας, έρχονται εξ αντικειμένου στην ημερήσια διάταξη των προβληματισμών του ΣΥΝ.

Ενος κόμματος, πλέον, που καλείται από τους πολίτες να διαδραμματίσει ενεργότερο ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις.

Εκτιμώ πως τόσο η προσωπικότητα του Φώτη Κουβέλη, όσο και η συνολική του διαδρομή, αλλά κυρίως οι εναλλακτικές προτάσεις που συνολικά διατύπωσε αυτή την ιδιότυπη «εκλογική περίοδο» είναι αυτές που αντιστοιχούν και δίνουν απαντήσεις στις πολιτικές απαιτήσεις αυτής ακριβώς της περιόδου που διανύουμε.

Εκτύπωση στις 28/01/2022
Από την ιστοσελίδα Ανανεωτική
www.ananeotiki.gr/el/articles.asp?tid=2350