Αρχική | Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝ


Μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Π.Γ., η Ανανεωτική Πτέρυγα του ΣΥΝ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Οι συζητήσεις στα όργανα τόσο του ΣΥΝ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να λειτουργούν αποπροσανατολιστικά για τον κόσμο της Αριστεράς.

Την ώρα που χρειάζεται σοβαρή και σε βάθος ανάλυση των πολιτικών αιτίων της εκλογικής ήττας, η εικόνα της διαμάχης για λειτουργικά ζητήματα και οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, ερήμην της πολιτικής, είναι απωθητική και ενισχύει το διάχυτο αίσθημα απογοήτευσης.

Η Ανανεωτική Πτέρυγα πιστεύει πως η κρίση στον ΣΥΝ είναι κρίση πολιτικού προσανατολισμού.

Σ΄ αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνουν οι σχετικές αναζητήσεις.

Εκτύπωση στις 19/01/2022
Από την ιστοσελίδα Ανανεωτική
www.ananeotiki.gr/el/articles.asp?tid=3654