Αρχική | Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

Η ακρίβεια καλπάζει στα είδη πρώτης ανάγκης και οι πολυεθνικές στην Ελλάδα συνεχίζουν τις υπερτιμολογήσεις τους

Ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης


"ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Οικονομικών,

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

Δικαιοσύνης

27.12.2011

Θέμα: «Η ακρίβεια καλπάζει στα είδη πρώτης ανάγκης και οι πολυεθνικές στην Ελλάδα συνεχίζουν τις υπερτιμολογήσεις τους».

Τα δύο τελευταία χρόνια, οι μισθοί, οι συντάξεις και εν γένει το διαθέσιμο εισόδημα των ελλήνων έχει υποστεί μια δραματική συμπίεση προς τα κάτω, με αποτέλεσμα η ζήτηση να έχει αυτομάτως μειωθεί. Αποτελεί κοινή πεποίθηση και τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεν την διαψεύδουν, ότι την ίδια ακριβώς περίοδο «παραδόξως» οι τιμές σε αγαθά και κυρίως σε μια σειρά πρώτης ανάγκης συνεχίζουν σκανδαλωδώς να είναι υψηλές.

Έχουμε κατ΄ επανάληψη, καταγγείλει την απαράδεκτη συνεχιζόμενη κατάσταση της εκτίναξης των τιμών στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, την ολιγωρία των Υπηρεσιών Εποπτείας της Αγοράς και πάνω απ΄ όλα την ανεξέλεγκτη λειτουργία μιας πενηντάδας περίπου ξένων και ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων που κυριαρχούν στην αγορά και μέσα από τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές τους διαθέτουν τα προϊόντα τους στη λιανική με υψηλές τιμές.

Ο έλεγχος και η εποπτεία των τιμών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχουν ελάχιστα αποδώσει με βάση την κρισιμότητα του προβλήματος.

Το φως της δημοσιότητας την 23 και 24 Δεκεμβρίου 2011 είδαν ρεπορτάζ όπου εκτίθενται αποτελέσματα ελέγχων σε 10 ξένες και πολυεθνικές εταιρείες από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με βάση τον έλεγχο και τις Τιμοληψίες που έκανε το Ινστιτούτο Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών(ΙΕΛΚΑ) για τη διαμόρφωση τιμών αγαθών πρώτης ανάγκης στην Ελλάδα , Ισπανία και Αγγλία, όπου αναδεικνύεται ότι στην Ελλάδα οι πολυεθνικές πωλούν τα προϊόντα τους ακριβότερα ως και 256%!

Η πρακτική αυτή είναι γνωστή ως το «κόλπο» των μητρικών εταιρειών για την αποφυγή της υψηλής τιμολόγησης με την εμφάνιση ζημιών και «φουσκωμένων» τιμολογίων των προϊόντων τους προς τις θυγατρικές τους, οι οποίες με τη σειρά τους τα διαθέτουν στην λιανική με υψηλές τιμές.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Με δεδομένα τα ευρήματα για μόνο τις 10 επιχειρήσεις, προτίθενται να δώσουν εντολή επιτάχυνσης των διαδικασιών ελέγχου και για τις υπόλοιπες 31;

Προτίθενται να προβούν στην απαραίτητη αριθμητικά και ποιοτικά στελέχωση των υπηρεσιών για την γρήγορη περαίωση του έργου; Θα δώσουν επισήμως τα ευρήματα στη δημοσιότητα;

2. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπ. Οικονομικών που αφορά τους αναγκαίους φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι άλλωστε προβλέπονται και από την από το 2008 Νομοθεσία (Ν. 3728/200), για τις ενδοομιλικές συναλλαγές;

3. Πως θα επιληφθεί του ζητήματος η δικαιοσύνη;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός"


Σχόλιο 1: Απορίες και .... απαισιόδοξες σκέψεις

Θέμης Βούλγαρης, 28/12/2011 23:56:35

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-12-2011

Αγαπητέ σ. Πρόεδρε και φίλε Φώτη, σ. και φίλε Γρη-γόρη (οι άλλοι δύο συντρόφοι βουλευτές δεν με γνω-ρίζουν)είναιουσιαστική και επίκαιρη η ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς. Αλλά θα σας υπο-βάλλω γι εγώ να σας υποβάλλω αντίστοιχες ερωτή-σεις.

1.Σε μία χώρα που κατέχει μετάλλιο στην διαφθορά (δεν έχει σημασία αν είναι χρυσό, αργυρό, ή χάλκι-νο)πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η οποιαδή-ποτε εντολή επιτάχυνσης των διαδικασιών ελέγχου των υπολοίπων 31 επιχειρήσεων; Παρέχεται η ευχέ-ρεια από τις ισχύουσες διατάξεις να δοθούν τα ευ-ρήματα στην δημοσιότητα ή σκοντάφτουμε στην προ-στασία προσωπικών δεδομένων ή η πιθανότητα εμπλο-κής υπηρεσιών των αρμοδίων υπουργείων σε δικαστι-κές διαμάχες για δυσφήμηση κλπ. αποτελεί παράγον-τα που ευνοεί τις ασύστολα κερδοσκοπούσες επιχει-ρήσεις, αναστέλοντας τις αναγκαίες ενέργειες των υπηρεσιών των αρμοδίων υπουργείων προκειμένου μέ-σα από τις συνέπειες που συνεπάγεται η δημοσιότη-τα να υποστούν την δίκαιη τιμωρία;

2.Οι φορολογικοί έλεγχοι που προβλέπονταιαπό την

Νομοθεσία (Ν. 3728/200),εφ’όσον η πραγματοποίησή τους καθιστά αναγκαία την προσωπική επαφή ελεγ-κτών και ελεγχομένων μάλλον θ΄αποδώσει πενιχρά αποτελέσματα.

3. Η διαπιστούμενη καθυστέρηση στην απόδοση δι-καιοσύνης που εγγίζει τα όρια της αρνησηδικίας καθιστά μάλλον ανώφελη την υποβολή του σχετικού ερωτήματος.Το ισχύον νομικό πλαίσιο ειναι ικανο-ποιητικό ή μηπως κρίνεται ανεπαρκές τόσο στο θέμα της απονομής δικαίου όσο και στο θέμα των δικονο-μικών κανόνων;

ΑΠΟΨΗ : Μόνο η γνωστοποίηση των επιχειρήσεων που ασύστολα κερδοσκοπούν, μέσω κρατικών οργάνων ή ακόμη με την δημιουργία συλλογικοτήτων καταναλω-τών,ενδέχεται να περιορίσει την απληστία τους.

Θέμης Βούλγαρης

Μέλος της ΔΗΜΑΡ Αγ. Παρασκευής

Εκτύπωση στις 11/04/2021
Από την ιστοσελίδα Ανανεωτική
www.ananeotiki.gr/el/articles.asp?tid=6467