Αρχική | Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

ΔΗΜΑΡ: ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ


Η παραμονή της χώρας στην Ε.Ε. και στην ευρωζώνη είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η κυβέρνηση κατέθεσε την πρότασή της στους θεσμούς. Έχουμε τονίσει εγκαίρως ότι η τελική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και όχι ακραία υφεσιακά μέτρα.

Η χώρα όμως οδηγήθηκε σε ένα δίλημμα και μία καταληκτική ημερομηνία επιλογής, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα απόδοσης και επιμερισμού ευθυνών.

Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξει συμβιβασμός για μία βιώσιμη συμφωνία και να αποκλειστούν οριστικά τα σενάρια χρεοκοπίας και εξόδου από την ευρωζώνη.

Είναι η ώρα για τους εταίρους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων απομονώνοντας τα πλέον συντηρητικά στοιχεία. Είναι η ώρα της μέγιστης ευθύνης για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Η αξιοπρέπεια των Ελλήνων πολιτών δεν διασφαλίζεται με όσα θα επακολουθήσουν μίας ενδεχόμενης επιστροφής σε εθνικό νόμισμα και δεν διατηρείται με την επιστροφή στο παρελθόν.

Εκτύπωση στις 17/01/2021
Από την ιστοσελίδα Ανανεωτική
www.ananeotiki.gr/el/articles.asp?tid=8618