Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Δήμητρα Χαλικιά

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Διοικητική μεταρρύθμιση-ηλεκτρονική διακυβέρνηση Δήμητρα Χαλικιά, 23/08/2012 ...Έστω και την ύστατη ώρα, για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, της συναλλαγής, της παράνομης προσοδοθηρίας, η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει με τόλμη, μαζί με την κοινωνία και τα ώριμα στελέχη της διοίκησης, σε μείζονες δομικές μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, σε ρηξικέλευθες τομές με ανθρώπινο πρόσωπο και σεβασμό στο κοινωνικό κράτος,...
  2. Ένα Νομοσχέδιο που αναστρέφει τη διαδικασία αποκέντρωσης στην Ελλάδα Δήμητρα Χαλικιά, 08/06/2007 Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το «προσχέδιο» νόμου για την διαχείριση των προγραμμάτων της Δ’ προγραμματικής περιόδου. Αυτό το «εν δυνάμει» Σχέδιο Νόμου πρόκειται να αντικαταστήσει τον Ν.2860/2000 ο οποίος καθόριζε τον τρόπο διαχείρισης και ελέγχου του ΙΙΙ ΚΠΣ....