Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

HUGO DIXON

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Πως θα νικηθεί ο λαίκισμός HUGO DIXON, , Η Καθημερινή/ / REUTERS BREAKINGVIEWS, 12/10/2015 Ο λαϊκισμός έχει μολύνει την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Μπορεί, όμως, να νικηθεί. Τρία στοιχεία χρειάζονται : επάρκεια, δικαιοσύνη και ηγετικά προσόντα..Τα λαϊκιστικά κινήματα της Δεξιάς και της Αριστεράς απέκτησαν ερείσματα στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση....