Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Elke Ferner

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Nα μεταρρυθμίσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς – Περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωκοινοβούλιο Elke Ferner, , Μεταρρύθμιση, 01/07/2016 Μετά το Brexit πρέπει να γίνουν σκέψεις για το μέλλον της Ευρώπης. Προσωπικά πιστεύω, ότι τώρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία, να μεταρρυθμίσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωκοινωβούλιο.Στο μέλλον δεν επιτρέπεται ο πιο βραδυκίνητος να δίνει το ρυθμό ή να μπλοκάρει την πρόοδο....