Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Manuel Castells

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Μία δικτατορία γεννιέται; Manuel Castells, La Vanguardia / Courrier International, Ppol.gr,, 02/12/2007 Η συνταγματική μεταρρύθμιση που κρίνεται στο δημοψήφισμα της 2ας Δεκεμβρίου -και που θα επιτρέπει στον Ούγκο Τσάβες (Hugo Chávez) να εκλέγεται επ’ άπειρον στην προεδρία της δημοκρατίας- δεν είναι αφ’ εαυτής αντιδημοκρατική....