Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Δημήτρης Αναγνωστόπουλος

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΥΝ, ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, Εποχή, 09/01/2011 ...Να ορίσω πριν δύο θεμελιακές αξίες, απ’ όπου απορρέουν πολλά και σε επίπεδο εφαρμογής και σε επίπεδο πολιτικής. Πρώτον, η δυνατότητα μετακίνησης είναι δικαίωμα του πολίτη η οποία πρέπει να προσφέρεται από την κοινωνία....