Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Μάρω Ευαγγελίδου

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Το έργο των Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Δημοκρατικής Αριστεράς. Μάρω Ευαγγελίδου, 21/07/2013 Με την ευκαιρία υποβολής του παρόντος απολογιστικού σημειώματος των εργασιών της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τόσο η Γενική Γραμματέας όσο και η Ομάδα των συνεργατών της, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ κο Ευ....
  2. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ Μάρω Ευαγγελίδου, Αυγή, 08/06/2004 Η οικοδόμηση της οικολογικής Ευρώπης που ευαγγελίζεται η ευρωπαϊκή αριστερά θα προκύψει από την εμβάθυνση του σημερινού ‘κεκτημένου’, τόσο με την παρέμβαση της ‘πολιτικής οικολογίας’ στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς και όργανα, όσο και με την ενδυνάμωση του οικολογικού κινήματος, την υπέρβαση του όποιου αποσπασματικού χαρακτήρα ενίοτε έχει, και την αύξηση της επιρροής του....