Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Μέμα Κλαουδάτου

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Προτάσεις για μεταρρύθμιση του κρατικού προϋπολογισμού Μέμα Κλαουδάτου, www.opek.gr/, 30/05/2007 Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να εστιάσουν στον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι αποτελεί το βασικό εργαλείο διαχείρισης των δημόσιων πόρων και άσκησης οικονομικής πολιτικής, ενώ, μέσω αυτού, συνοψίζονται και αποτυπώνονται οι πολιτικές θέσεις, οι προτεραιότητες και οι στόχοι της κυβέρνησης....
  2. Ο ’συμμετοχικός προϋπολογισμός’ ως μέσο διαρκούς μετασχηματισμού Μέμα Κλαουδάτου, ppol.gr, 20/02/2006 Το κείμενο αυτό αποτελεί παρουσίαση της έρευνας των Τζιοβάνι Αλεγκρέτι (Giovanni Allegretti) και Κάρστεν Χέρζμπεργκ (Carsten Herzberg), έτσι όπως αυτή αναλύεται από το «ινστιτούτο Πουλατζάς» (Η συνοπτική παρουσίαση της έρευνας έχει γίνει από το «ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς», εκδόσεις «ορίζοντες»....