Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Antony Giddens

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Συγκλίνοντας προς το κέντρο Antony Giddens, La Repubblica-Κυρ.Ελευθεροτυπία, 13/04/2008 Οποιος κατακτάει το κέντρο του εκλογικού σώματος νικάει, αλλά η προσπάθεια να κατακτήσουν το κέντρο οδηγεί τη δεξιά και την αριστερά να γίνονται όμοιες, ως το σημείο να μην μπορούν να αναγνωριστούν σε σχέση με τις παραδόσεις τους....