Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Μαρία Κουβέλη

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Έχω την αίσθηση ότι κάποιος με παρακολουθεί... - Μη φοβάσαι, το κράτος είναι... Μαρία Κουβέλη, Κυριακάτικη Αυγή, 23/10/2005 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 58/2005 απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι κάμερες θα εξακολουθούν να καταγράφουν την κίνηση στους δρόμους για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και μόνο, βάσει προϋποθέσεων που είχαν τεθεί με προηγούμενη απόφασή της (απφ. 63/2004)....