Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Ευαγγελία Φ. Κουβέλη

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Με αφορμή τη συζήτηση για το κοινωνικοασφαλιστικό Ευαγγελία Φ. Κουβέλη, Κυριακάτικη Αυγή, 04/11/2007 Η ελάχιστη εκδήλωση της δεσμευτικότητας και του κανονιστικού περιεχομένου των κοινωνικών δικαιωμάτων μπορεί να καθορισθεί, εκτός από την επαρκή γραμματική εξειδίκευσή τους από το Σύνταγμα, και από τον βαθμό ιστορικής συγκεκριμενοποίησης του περιεχομένου τους...