Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Ιωάννης Δ. Κουκιάδης

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Εργασιακό δίκαιο κατεχόμενης χώρας Ιωάννης Δ. Κουκιάδης, Κυρ. Ελευθεροτυπία, 12/12/2010 Οι προβλεπόμενες από το νομοσχέδιο μεταρρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας αποτελούν μια συνέχεια, στη χειρότερη μορφή, στις διαδοχικές ανατροπές που από τη δεκαετία του 1990 γνωρίζει η χώρα μας και που στην Ευρώπη είχαν ξεκινήσει νωρίτερα....
  2. Πολιτικά μηνύματα από την έκθεση Μπολκενστάιν Ιωάννης Δ. Κουκιάδης, Ελευθεροτυπία, 16/02/2006 Η έκθεση Bolkenstein στην αρχική της σύλληψη είχε ξεκάθαρο στόχο μη ευθέως ομολογημένο. Με το πρόσχημα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, επεδίωξε να επιβάλει τη φιλελεύθερη αντίληψη για την ενοποίηση της Ευρώπης. Ολες οι άλλες αξίες για κοινωνική συνοχή, όπως καταγράφονται στις συνθήκες και στο κείμενο της Λισαβόνας, ξεχάστηκαν....