Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Δημήτρη Ι. Κυρτάτας

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Μια απλή ιστορία, ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα δυσοίωνο μέλλον Δημήτρη Ι. Κυρτάτας, Κυριακάτικη Αυγή, 06/01/2008 Από το 2001 το Πανεπιστήμιο Κρήτης ζει στους ρυθμούς μιας ιστορίας που, από πρώτη τουλάχιστον άποψη, μοιάζει απλή. Οικονομικοί επιθεωρητές άρχισαν να διενεργούν ελέγχους στις δαπάνες ενός από τους δύο βασικότερους λογαριασμούς του, που ονομάζεται Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας....