Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Λόης Λαμπριανίδης

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Η διαρροή εγκεφάλων από την Ελλάδα Λόης Λαμπριανίδης, Κυριακάτικη Αυγή, 23/05/2010 Το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» συνήθως περιλαμβάνει τις ροές πτυχιούχων από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες προς τις αναπτυγμένες, ενώ οι αντίστοιχες ροές μεταξύ των αναπτυγμένων κρατών αναφέρονται ως «κυκλοφορία εγκεφάλων»....
  2. Ο "Κατάλογος Έγκριτων Επιστημονικών Περιοδικών" Λόης Λαμπριανίδης, Κυριακάτικη Αυγή, 26/04/2009 Στις αρχές Μαρτίου, οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) ενημερωθήκαμε ότι η Σύγκλητος ψήφισε έναν "Κατάλογο Έγκριτων Επιστημονικών Περιοδικών", που περιλαμβάνει 2.364 περιοδικά σε 12 γνωστικά πεδία. Τα περιοδικά ιεραρχήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες και η Σύγκλητος θεσμοθέτησε διαφορετικά χρηματικά βραβεία, ανάλογα με την κατηγορία, για όσα μέλη ΔΕΠ δημοσιεύσουν σ’ αυτά....
  3. Ένα ακόμη βήμα του υπουργού Παιδείας στον δρόμο του λαϊκισμού Λόης Λαμπριανίδης, Κυριακάτικη Αυγή, 12/10/2008 Ο υπουργός Παιδείας, αυτήν τη φορά, ξεπέρασε τον εαυτό του. Όχι μόνο αποφάσισε να μετατρέψει τα Τμήματα του Αγρινίου που ανήκουν σήμερα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε ανεξάρτητο Πανεπιστήμιο, αλλά προχώρησε ένα βήμα παραπέρα:...
  4. Εθνικές ακροβασίες: το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην πόλη των Σκοπίων; Λόης Λαμπριανίδης, Κυριακάτικη Αυγή, 28/09/2008 Το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά επιτρέπει την ύπαρξη αυτόνομων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι. εκτός της ελληνικής επικράτειας. Στα τέλη Ιουλίου, περίοδο στην οποία αναστέλλεται η λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. και οι συνδικαλιστικοί φορείς των μελών Δ.Ε.Π....
  5. Επιχειρηματική δραστηριότητα μεταναστών Λόης Λαμπριανίδης, Κυριακάτικη Αυγή, 18/11/2007 Η παρουσία των μεταναστών συνιστά μια πολυπολιτισμική πραγματικότητα που τα τελευταία χρόνια γίνεται αισθητή και σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητας μας μέσα στην πόλη. Οι μητρικές γλώσσες των μεταναστών αλλά και οι ξενικές προφορές αρκετών από αυτούς στα ελληνικά ακούγονται συχνά στον δρόμο, στα λεωφορεία, στα καταστήματα....
  6. Δεν μας περισσεύει κανείς... Λόης Λαμπριανίδης, Κυριακάτικη Αυγή, 11/11/2007 - Εδώ και πάνω από ένα χρόνο και μάλιστα σε ένα διάστημα "πυκνό" σε εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση, η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών (Σ) της Θεσσαλονίκης ζητούσε επανειλημμένα να πραγματοποιηθεί Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ώστε να χαραχθεί η πορεία της παράταξης για το επόμενο χρονικό διάστημα και να εκλεγεί ένα όργανο συντονισμού των δραστηριοτήτων της....
  7. Η παρουσία των μεταναστών στις περιοχές της υπαίθρου συντελεί στην αναζωογόνησή τους Λόης Λαμπριανίδης, Κυριακάτικη Αυγή, 27/10/2007 Οι επιπτώσεις της παρουσίας των μεταναστών στην ύπαιθρο είναι αναμφίβολα θετικές. Το είδος της συνεισφοράς, η έκταση και το βάθος των συνεπειών στη χώρα υποδοχής εξαρτάται από το μέγεθος και τη σύνθεση (ηλικιακή, εθνική, φύλο, εκπαίδευση κ.λπ.) των μεταναστευτικών ροών που κατευθύνονται προς τις αγροτικές περιοχές, αλλά και από την κοινωνικοοικονομική τους διάρθρωση....
  8. Επιχειρηματίες με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν; Λόης Λαμπριανίδης, Κυριακάτικη Αυγή, 25/09/2005 Υπάρχουν πια πολλά παραδείγματα αναπτυγμένων χωρών όπου οι επιχειρήσεις, αναγνωρίζουν ότι βασική προϋπόθεση για μια αναπτυξιακή πορεία αποτελεί η στροφή στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων εντάσεως γνώσης, η συνεργασία των επιχειρήσεων μεταξύ τους αλλά και ο ενεργός ρόλος των φορέων τους....