Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

ΟΣΚΑΡ ΛΑΦΟΝΤΑΙΝ

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Μνημόνιο για μία Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της Κοινωνικής Προστασίας και της υπεράσπισης της Ειρήνης ΟΣΚΑΡ ΛΑΦΟΝΤΑΙΝ, ΓΚΡΕΓΚΟΡ ΓΚΥΖΙ, Βερολίνο, 29/11/2006 Η στενή συνεργασία στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέφερε ανεκτίμητα οφέλη στους λαούς των κρατών-μελών. Η ειρήνη εδραιώθηκε ανάμεσα σε χώρες που αιματοκυλίστηκαν ως αντίπαλες επί αιώνες. Οι πόλεμοι ανάμεσα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι έχουν εξοβελιστεί οριστικά....