Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Μαρία Μάνου

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Κορυδαλλός: Αγνοώντας τη βούληση της πλειοψηφίας Μαρία Μάνου, Αυγή, 12/09/2006 Ανέκαθεν πίστευα ότι η ένταξη και η δράση σε αυτό το κομμάτι της αριστεράς που αντιπροσωπεύει ο Συνασπισμός συνδέεται αναπόσπαστα με κάποιες πολιτικές αξίες που το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα κόμματα, διαμορφώνουν τη στάση του στο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον, εκφράζουν αλλά και \δεσμεύουν\ τα μέλη του στα κομματικά όργανα ή στις αποφάσεις που λαμβάνονται....