Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Γιάννης Νικολάου

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Το πολιτικό και επιχειρηματικό πρόβλημα Γιάννης Νικολάου, Αυγή, 17/09/2008 Η σημερινή Γ.Σ. της «Α» είναι σημαντική για το μέλλον της εφημερίδας και κρίσιμη ως προς τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Η Γ.Σ. αυτή δεν είναι τακτική αλλά έκτακτη. Συγκαλείται ύστερα από απαίτηση του ΣΥΝ, που τη ζήτησε με σκοπό την αλλαγή του υπάρχοντος Δ.Σ. και την εκλογή νέου, πριν αυτό ολοκληρώσει την 3ετή θητεία του για την οποία είχε εκλεγεί πριν από ένα χρόνο περίπου....