Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Χρήστος Παλαιολόγος

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Η πόλη και οι δημοτικές εκλογές Χρήστος Παλαιολόγος, Κυριακάτικη Αυγή, 01/10/2006 Οι πόλεις στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία, τόσο ως παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας, της έρευνας και της καινοτομίας, όσο και ως χώροι όπου αποτυπώνονται οι κοινωνικές αλλαγές, η αύξηση του αποκλεισμού, οι πιέσεις στο περιβάλλον, η δημοσιονομική στενότητα, αλλά και ως χώροι όπου οργανώνεται η κοινωνική αντίσταση και συμμετοχή....