Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Τάκης Παναγιωτόπουλος

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Δεν είμαστε έτοιμοι για την επερχόμενη πανδημία Τάκης Παναγιωτόπουλος, Κυριακάτικη Αυγή, 03/05/2009 Αρκετά αυξημένη είναι η πιθανότητα να εισέλθουμε σε πανδημία της γρίπης Α (Η1Ν1), καθώς τα χαρακτηριστικά της νόσου και η ταχύτητα της εξάπλωσής της την ξεχωρίζουν ουσιαστικά τόσο από την άτυπη πνευμονία - SARS όσο και από τη γρίπη των πτηνών....