Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Γιώργος Παπαδημητρίου

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Αγνοήθηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αγωγού Γιώργος Παπαδημητρίου, Τα Νέα, 26/09/2006 Η Διακήρυξη της 4ης Σεπτεμβρίου 2006 των ηγετών της Ρωσίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για την ενεργειακή συνεργασία αποτελεί σημαντικό σταθμό για την προώθηση του αγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης. Η κατασκευή και η λειτουργία του παρουσιάζουν σύνθετες οικονομικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές πτυχές....