Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Ιλεάνα Σακκά

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια Ιλεάνα Σακκά, Αυγή, 21/01/2009 Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση ενάντια στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, γραμματέα της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού, επανέρχεται τις τελευταίες μέρες στην επικαιρότητα το καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα που επικρατεί για τους/τις εργαζόμενους, -ες σε υπεργολάβους και διάφορα συνεργεία καθαριότητας....