Άρθρα, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Γιάννης Σπιλάνης

>

Σελίδα: 1 - Εισαγωγική παρουσίαση των κειμένων

  1. Η δημιουργία του τρίτου πόλου Γιάννης Σπιλάνης, Εφημερίδα των Συντακτών, 29/10/2013 Η κρίση που ξέσπασε το 2009 είχε ως φυσική συνέπεια να αλλάξει και το πολιτικό τοπίο που διαμορφώθηκε μετά το 1974 με την εναλλαγή ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. στην εξουσία. Το νέο τοπίο, όπως διαμορφώθηκε στις εκλογές του 2012 (ειδικά σε εκείνες του Μαΐου, όπου κανένα κόμμα δεν ξεπέρασε το 20%) και φαίνεται να διατηρείται χωρίς σημαντικές αλλαγές μέχρι σήμερα όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις,...
  2. Δημοκρατική Αριστερά: η κυβερνώσα, η υπεύθυνη, η ανανεωτική αριστερά Γιάννης Σπιλάνης, 26/09/2013 Πολύ συζήτηση έχει γίνει και γίνεται ακόμη και σήμερα τόσο μέσα στο κόμμα, όσο και στη κοινωνία για το ρόλο και τη δράση της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ τη μετεκλογική περίoδο σε ότι αφορά τόσο στην αρχική απόφαση για συμμετοχή της στη κυβέρνηση του Ιουνίου 2012 όσο και στην «έξοδό» της ένα χρόνο μετά....
  3. Το έργο των Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Δημοκρατικής Αριστεράς. Γιάννης Σπιλάνης, 15/07/2013 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση για πρώτη φορά στη χώρα ολοκληρωμένης στρατηγικής και αναπτυξιακής πολιτικής που να καλύπτει το σύνολο της νησιωτικής Ελλάδας με βάση τη συνταγματική επιταγή (άρθρα 101 και 106) ήταν ο βασικός στόχος που ανέλαβε να υλοποιήσει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) στη περίοδο από τον Αύγουστο 2012 μέχρι σήμερα....
  4. H κλεμμένη γοητεία της Δημοκρατικής Αριστεράς Γιάννης Σπιλάνης, 21/05/2012 Από το 1974 που εμφανίστηκε η Ανανεωτική Αριστερά στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας κυριάρχησαν δύο φαινόμενα:- Η Ανανεωτική Αριστερά αποτέλεσε τη μήτρα νέων ιδεών γύρω από θέματα εκδημοκρατισμού στη λειτουργία του κράτους και των θεσμών, στην ανάπτυξη με περιβαλλοντική προστασία, στη προστασία των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων, στην αλλαγή του πολιτικού συστήματος,...
  5. Η κρίση και η αντιμετώπιση της με βιώσιμη ανάπτυξη Γιάννης Σπιλάνης, Ελευθεροτυπία, 02/11/11, 21/11/2011 Η οικονομική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας είναι συνδυασμός τουλάχιστον τριών παραγόντων:- της κρίσης του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος που προσπαθώντας να εξασφαλίσει όλο και μεγαλύτερα βραχυπρόθεσμα κέρδη στο κερδοσκοπικό και τραπεζικό κεφάλαιο και στους «λειτουργούς» του οδήγησε σε πλήρη ανισορροπία μεταξύ πραγματικής και λογιστικής οικονομίας....