Αρθογράφος: Σάββας Γ. Ρομπόλης - Σελίδα: 1

Λύση τώρα στο Ασφαλιστικό

Με κατεύθυνση την αναζήτηση νέων πόρων

Σάββας Γ. Ρομπόλης, Τα Νέα, 09/01/2008

Η αντικατάσταση του υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που έγινε περισσότερο για λόγους ηθικής και δεοντολογικής τάξης παρά για λόγους προσανατολισμού και περιεχομένου του σχεδίου παρέμβασης στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αναδεικνύει την πεποίθηση της ασφαλιστικής πολιτικής ότι ο πυρήνας του ασφαλιστικού προβλήματος στην Ελλάδα επικεντρώνεται στο σκέλος των εκροών (παροχές) και όχι στο σκέλος των εισροών (έσοδα) του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Όρος για τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, η δημιουργία νέου αποθεματικού

Σάββας Γ. Ρομπόλης, Συνέντευξη στον Ανδρέα Πετρόπουλο, Αυγή της Κυριακής, 14/10/2007

Δεν επαρκεί η χρηματοδότηση του 1%, να αναζητήσουμε νέους πόρους από την φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών, τη φορολόγηση των τόκων, να μεταφερθούν στο σύστημα τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τους φορολογικούς ελέγχους.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι