Αρθογράφος: Σάββας Γ. Ρομπόλης - Σελίδα: 1

Η μετανάστευση των Ευρωπαίων χαμηλοσυνταξιούχων

Σάββας Γ. Ρομπόλης, Βασίλειος Γ. Μπέτσης, Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 26/01/2020

Το χαμηλό κόστος ζωής προσελκύει σταδιακά αυξημένο αριθμό χαμηλοσυνταξιούχων Γερμανών στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, όπου ζει διπλάσιος αριθμός (10.000 άτομα) απ’ ό,τι πριν από μία δεκαετία. Αντίστοιχα, οι Ελληνες χαμηλοσυνταξιούχοι, μετά τις μειώσεις των συντάξεών τους κατά τη μνημονιακή δεκαετία τουλάχιστον κατά 45%, επιλέγουν την ημερήσια μετανάστευση ή τη μετανάστευση διαμονής τους στις βαλκανικές χώρες και ιδιαίτερα στη Βουλγαρία, στην οποία θεωρούν ότι το κόστος ζωής υπολείπεται αυτού της χώρας μας τουλάχιστον κατά 30%.

Λύση τώρα στο Ασφαλιστικό

Με κατεύθυνση την αναζήτηση νέων πόρων

Σάββας Γ. Ρομπόλης, Τα Νέα, 09/01/2008

Η αντικατάσταση του υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που έγινε περισσότερο για λόγους ηθικής και δεοντολογικής τάξης παρά για λόγους προσανατολισμού και περιεχομένου του σχεδίου παρέμβασης στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αναδεικνύει την πεποίθηση της ασφαλιστικής πολιτικής ότι ο πυρήνας του ασφαλιστικού προβλήματος στην Ελλάδα επικεντρώνεται στο σκέλος των εκροών (παροχές) και όχι στο σκέλος των εισροών (έσοδα) του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Όρος για τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, η δημιουργία νέου αποθεματικού

Σάββας Γ. Ρομπόλης, Συνέντευξη στον Ανδρέα Πετρόπουλο, Αυγή της Κυριακής, 14/10/2007

Δεν επαρκεί η χρηματοδότηση του 1%, να αναζητήσουμε νέους πόρους από την φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών, τη φορολόγηση των τόκων, να μεταφερθούν στο σύστημα τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τους φορολογικούς ελέγχους.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι