Τέσσερις ενστάσεις στο νομοσχέδιο για τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις

Κώστας Παπαδημητρίου, KReport, Δημοσιευμένο: 2021-06-05

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο προκαλεί ήδη έντονες συζητήσεις στους χώρους εργασίας και στην πολιτική σκηνή, ασχολείται με ζητήματα που αφορούν όλο το εύρος του εργατικού δικαίου. Και ασφαλώς περιέχει διατάξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως ευνοϊκές για τους εργαζομένους, όπως η κατάργηση της αναχρονιστικής διάκρισης εργατών και υπαλλήλων, η χορήγηση άδειας για τη φροντίδα τέκνου και στον πατέρα ή ορισμένες
διατάξεις για τη συμφιλίωση οικογενειακής και προσωπικής ζωής.

×
×