Η καθαρή νίκη του ’όχι’: μία επιδείνωση της κρίσης της πολιτικής

Φιλίπ Σρικί, Πιερ Κριστιάν, Le Monde, Δημοσιευμένο: 2005-05-30

Για πρώτη φορά στην πέμπτη δημοκρατία η Γαλλία απάντησε «όχι» σε ένα δημοψήφισμα που αφορούσε την Ευρώπη.

Το 1972, ο γαλλικός λαός είχε αποδεχτεί, με 68% την ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΟΚ.

Το 1992, αποδέχτηκε, με ελάχιστη διαφορά τη συνθήκη του Μάαστριχτ, δίνοντας 51.05% στο «ναι».
×
×