Πως θα νικηθεί ο λαίκισμός

HUGO DIXON, Η Καθημερινή, REUTERS BREAKINGVIEWS, Δημοσιευμένο: 2015-10-12

Ο λαϊκισμός έχει μολύνει την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Μπορεί, όμως, να νικηθεί. Τρία στοιχεία χρειάζονται : επάρκεια, δικαιοσύνη και ηγετικά προσόντα..
Τα λαϊκιστικά κινήματα της Δεξιάς και της Αριστεράς απέκτησαν ερείσματα στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση.

×
×