Δημοκρατική επανάσταση

Ζακ Ζενερέ, Κυρ. Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2004-11-28

Η λέξη «επανάσταση» δεν μου προξενεί φόβο. Αλλά αυτή η λέξη δεν σημαίνει την απλή ανατροπή του παρόντος κόσμου χωρίς να ξέρουμε προς τα πού βαδίζουμε. Η επανάσταση, όπως εγώ την κατανοώ, δεν είναι η μεγάλη νύχτα που ανατρέπει την κοινωνία με διάταγμα από το βράδυ στο πρωί. Είναι μια μακρά πορεία, η πορεία του ριζοσπαστικού ρεφορμισμού.
×
×