Οι αδυναμίες της ευρωζώνης ήρθαν στο προσκήνιο

Θεόδωρος Πελαγίδης, Κυρ. Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2010-01-10

Αναδεικνύει και σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τις εγγενείς σχεδιαστικές αδυναμίες του ευρώ. Αλλωστε και αυτές «ξεχωρίζουν» περισσότερο όταν οι καιροί δυσκολεύουν. Ετσι, έρχονται σήμερα ξανά στην επιφάνεια άρθρα στον ευρωπαϊκό και διεθνή τύπο σχετικά με τις αδυναμίες, ή καλύτερα, την αποκλίνουσα οικονομική συμπεριφορά και επιδόσεις των τεσσάρων «γουρουνιών» (PIGS), δηλαδή της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας.
×
×