Μαμή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης η Ελλάδα

Jacques Attali, THE NEW YORK TIMES, ΤΟ ΒΗΜΑ, Δημοσιευμένο: 2010-03-02

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας του ευρώ στη δεκαετία του 1990 ήταν σαφές ότι δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς ένα ευρωπαϊκό υπουργείο Οικονομικών και τον συντονισμό φορολογικής και οικονομικής πολιτικής για το σύνολο της Ευρωζώνης. Αυτό ήταν το απαραίτητο επόμενο βήμα μετά την εγκαθίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
×
×