Εργασία χωρίς προστασία

Ρίτσαρντ Σένετ, Κυρ. Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2005-07-31

Ο νέος καπιταλισμός βασίζεται σε τρία συνθήματα με βάση τα οποία αλλάζει ο κόσμος της εργασίας: ευελιξία, κινητικότητα, διακινδύνευση. Μερική απασχόληση, συχνές μετακινήσεις, ελαστικά ωράρια, νέες τεχνολογίες με κατ’ οίκον εργασία, -όλα αυτά προσφέρουν μόνο μιαν αυταπάτη ελευθερίας.
×
×