Προς μία περιβαλλοντική ΕΕ

Ντέιβιντ Μίλιμπαντ, Centre for European Reform, www.ppol.gr,, Δημοσιευμένο: 2006-10-17

Όταν αναμείχθηκα στην ίδρυση του «κέντρου για ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση» (CER) το 1994, ήλπιζα πως το κέντρο θα μεταβαλλόταν σε σημαντική πηγή ιδεών και συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης.

Από εκείνη την εποχή, παρά τις εμπνευσμένες προσπάθειες του προσωπικού του κέντρου, η εικόνα της Ευρώπης στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν βελτιώθηκε.
×
×