Μία δικτατορία γεννιέται;

Manuel Castells, La Vanguardia, Courrier International, ppol.gr, Δημοσιευμένο: 2007-12-02

Η συνταγματική μεταρρύθμιση που κρίνεται στο δημοψήφισμα της 2ας Δεκεμβρίου -και που θα επιτρέπει στον Ούγκο Τσάβες (Hugo Chávez) να εκλέγεται επ’ άπειρον στην προεδρία της δημοκρατίας- δεν είναι αφ’ εαυτής αντιδημοκρατική.
×
×