Ανάγκη για ενιαία μεταρρύθμιση των αγορών

Dominique Strauss-Kahn, Ημερησία, Δημοσιευμένο: 2010-02-19

Καθώς πολλές χώρες, σε όλο τον κόσμο, επιχειρούν με σοβαρότητα να μεταρρυθμίσουν τα χρηματοοικονομικά τους συστήματα, η ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού σε διεθνές επίπεδο αναδεικνύεται πιο επιτακτική. Άλλωστε, τα εθνικά συστήματα αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου πλαισίου, αλλά στην πορεία, μοιάζουμε να ξεχνάμε ένα σημαντικό δίδαγμα αυτής της κρίσης: ότι ο συντονισμός λειτουργεί καλύτερα από τη μονομερή δράση.
×
×