Στο στερέωμα της αναζήτησης

Θανάσης Βακαλιός, Κυριακάτικη Αυγή, Δημοσιευμένο: 2009-08-16

...Θα μπορούσε λοιπόν ο καθένας μας να αναρωτηθεί: αν το μοντέλο αυτό της οικονομίας των αναγκών απότυχε στη Σ.Ε. όπου είχε καταργηθεί όχι μόνον ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής, αλλά και η ίδια η αστική τάξη, πώς μπορεί να πιστεύει κανείς ότι είναι δυνατό σε μια καπιταλιστική χώρα να αναπτυχθεί μια οικονομία των αναγκών η οποία θα λειτουργεί ως το αντίπαλο δέος της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας της αγοράς και του κέρδους;
×
×