Προτάσεις για μεταρρύθμιση του κρατικού προϋπολογισμού

Μέμα Κλαουδάτου, www.opek.gr/, Δημοσιευμένο: 2007-05-30

Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να εστιάσουν στον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι αποτελεί το βασικό εργαλείο διαχείρισης των δημόσιων πόρων και άσκησης οικονομικής πολιτικής, ενώ, μέσω αυτού, συνοψίζονται και αποτυπώνονται οι πολιτικές θέσεις, οι προτεραιότητες και οι στόχοι της κυβέρνησης.

Ο ’συμμετοχικός προϋπολογισμός’ ως μέσο διαρκούς μετασχηματισμού

Μέμα Κλαουδάτου, ppol.gr, Δημοσιευμένο: 2006-02-20

Το κείμενο αυτό αποτελεί παρουσίαση της έρευνας των Τζιοβάνι Αλεγκρέτι (Giovanni Allegretti) και Κάρστεν Χέρζμπεργκ (Carsten Herzberg), έτσι όπως αυτή αναλύεται από το «ινστιτούτο Πουλατζάς» (Η συνοπτική παρουσίαση της έρευνας έχει γίνει από το «ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς», εκδόσεις «ορίζοντες». Την έρευνα των Τζιοβάνι Αλεγκρέτι και Κάρστεν Χέρζμπεργκ χρηματοδότησε το ΤΝΙ και πρόκειται να εκδοθεί στα Ιταλικά)
×
×