Αναβάθμιση της Ελλάδας 2.0 ή στασιμότητα του παραγωγικού μοντέλου;

Ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας συνδυάζεται με ενίσχυση των δεξιοτήτων και ποιοτικές θέσεις εργασίας, διασφάλιση εφοδιασμού από σπάνιες γαίες

Γιάννης Μπράχος, Η Αυγή, Δημοσιευμένο: 2023-02-15

H χαμηλή παραγωγικότητα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών στην Ελλάδα παραπέμπει σε συστηματικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Καθώς το ΑΕΠ της χώρας εξαρτάται σε ποσοστό 70%-80% από την κατανάλωση, η κυβέρνηση επέλεξε την πρόσκαιρη επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης με δανεισμό, την προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό μέσω πώλησης ακίνητης περιουσίας και τη μη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
×
×