Για την Εκπαίδευση

Ελένη Καραντζόλα, Δημοσιευμένο: 2012-03-14

karantzola

Από τη μια, η εποχή στην οποία ζούμε και θα ζήσουν τα παιδιά μας. «Επαναστατική» λόγω της κλίμακας και του εύρους των αλλαγών. Οι τεχνολογικές καινοτομίες, για παράδειγμα: μεταμορφώνουν το πώς σκεφτόμαστε, εργαζόμαστε, διασκεδάζουμε και σχετιζόμαστε μεταξύ μας.

Από την άλλη, η κρίση και η ύφεση. Με τις χρηματοπιστωτικές φούσκες, που τροφοδοτούσαν την υπερκατανάλωση και την υπερπαραγωγή σε ολόκληρο τον κόσμο, και στη χώρα μας. Και τα υψηλότερα στα χρονικά παγκόσμια επίπεδα ανεργίας στους νέους ανθρώπους, μεταξύ 15-24 χρονών.

×
×