Δίκαιη, βιώσιμη και φεμινιστική οικονομία

Ζέφη Δημαδάμα, Αυγή, Δημοσιευμένο: 2022-02-24

Για να επιτευχθεί μια πραγματικά προοδευτική φεμινιστική οικονομία, πρέπει να κάνουμε πράξη την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην αναπτυξιακή διαδικασία

Οι τελευταίες δεκαετίες, με αποκορύφωμα τη δημοσιονομική κρίση το 2009 και την πανδημία κορωνοϊού που ακολούθησε, άλλαξαν πολλά από όσα θεωρούσαμε αναγκαία και απαραίτητα για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

×
×